Stabilizálódtak a jegyzések – fordulat még nincs, de lehet rövidesen megjön

2018.06.25

A 25. héten kedd volt a fordulat napja, az öt-hat napig tartó jelentős árcsökkenés megállt.

A mostani szezon-végi helyzetben azonban elsősorban nem a fundamentális tényezők játszották a szerepet és ez azt is jelentheti, hogy hullámzásba kezd a piac és nem alakul ki határozott kép az árakról.

A termelési adatok azért így is befolyásoló szereppel bírtak, a héten kialakult csapadékosabb helyzet még sok helyen javította a kilátásokat. Legfontosabb szempont az európai fő tőzsde, a párizsi MATIF szempontjából a hazai helyzet és ez most kedvezően alakult - a beinduló betakarítás és a várt kínálat megjelenése tudta a mélypontra nyomni a jegyzéseket. Az árak csökkenésének gátat szabott, hogy az export kereslet is megélénkült - a korábbi búza eladások fedezése megkezdődött, mozgás lett, főként a búza piacán.

A hétfő-keddi helyzetben aztán fordulatot hozott, hogy a csapadékos időjárás nem terjedt ki Németország észak-keleti részére és Lengyelországra és ez a negatív hangulat megálljt parancsolt. A fordulatot elősegítette, hogy a hét közepén jött hírek alapján egy francia elemző cég oroszországi körútja során az idei évre sokkal alacsonyabb búzatermést prognosztizált. Az eddigi 72-75 millió tonnás várakozáshoz képest becslésük már csak 67,2 millió tonnás termést jelez Oroszországban és ez összhangban van azzal a már megfogalmazódott jelzéssel, hogy az eddigi egyéb becslések a területek alapján csökkentették a várható termés nagyságát, míg most már a hozamokat is számbavették. A csökkentés azzal is összefügg, hogy a becslést végzők a termelőkkel folytattak tényleges szántóföldi szemléket és a kapott információkat össze tudták vetni a távérzékeléses módszerekkel dolgozók adataival. Az alacsonyabb várható hozamokat alátámasztják azok az előrejelzések is, amelyek továbbra is száraz, az átlagnál melegebb időt várnak a következő napokra.

A helyzet bizonytalanságát mutatják a jegyzések is: az ábrán kékkel jelöltem a hétfő és a kedd közötti áralakulást és látszik, hogy a hétfői legalacsonyabb érték alatt maradt a keddi egész napi ársáv. Ennek technikai jelentősége is van, mégpedig az, hogy általában az ilyen "lukakat" a jegyzések kitöltik, a nagy változást követően konszolidáció következik. Érdekessége még az ábrának, hogy a pénteki záráshoz képest a mai, hétfői árjegyzés is ilyen 'luk'-kal indult és a nap feléig meglehetősen lanyha forgalom mutatkozott, érdemi elmozdulás nélkül az árakban.

A barchart.com alapján készült ábrán a fekete vonalak mutatják a MATIF decemberi határidős búza jegyzését, míg a folyamatos zöld vonal a kukorica novemberi határidős árát tünteti fel, mindkettőt EUR/to-ban. A két termék együttes mozgása most is feltűnő de az is látható, hogy hiába van arról hír, hogy a kukorica kínálata a következő szezonban csökkenhet - egyelőre a kukorica olcsóbb, mint a búza. (Szemben a két évvel ezelőtti helyzettel.) 

Az európai helyzetet is befolyásolni fogja a hét végére várt készlet-becslés is. Az USDA (az USA Mg.Min-a) jelentése tartogathat meglepetéseket, mert sok olyan üzleti mozgás volt, amelyek nem csak a nyilt piaci csatornákon jelentek meg, hanem az egyes háttér-információkon alapulnak. Ezek közül is kiemelkedő fontosságú az USA-beli szójabab értékesítése Kínába. Továbbra sincs egyértelmű álláspont azt illetően, mennyire és mikor fog ez hatni a termelőkre, van-e és milyen formában alternatívája Kínának és az USA-nak, mit hozhat ez a vámháború a világ többi térségének.

Egy ideig "egyszerűnek" tűnt a megoldás - a dél-amerikai szójabab termelésből lehet majd pótolni a kiesést, de ma már az is veszélyeztetve van az argentin és a braziliai belső problémák miatt. Az áruk továbbításának problémája, a fuvarozók sztrájkja illetve a Brazíliában bevezetett minimál-fuvar már nem csak a mostani termés betakarítását hátráltathatja, de a következő termésre való felkészülést is.

Mindezek a globális tényezők érintenek minket is - ha nem is a szójabab oldaláról, de a kalászos és a kukorica export-kilátások oldaláról mindenképpen.

A hazai betakarítás megkezdődött, látjuk az árpák már hoztak meglepetéseket. Az eddig nem-hivatalos jelentések alapján az árpa térfogat-tömege -magyarul hektolitersúlya- a piac által elvártnál alacsonyabb, sok helyen a 60 kg/hl-t sem éri el. Ez régen jó volt, ma már exportra minimum 63 kg/hl az elvárás. Egyéb minőségére vonatkozóan eddig nem volt panasz, a fehérje szintek alapján lehet még jó termésünk is.

A búza első vágásai is megtörténtek ahogy láttam, de eredményekről még nincs hírünk. A közeli napok időjárása még kedvező lehet, a bemutatók alapján a fajtákat és a helyszíneket jól ismerők szerint e hét végén indulhat be a legnagyobb munka.

Árakról sincsenek biztos és tartós információk - nagyjából úgy tűnik, magasabb árral indul a szezon, mint tavaly, de már itt is volt érdekesség: a malmi búza ára a vártnál magasabb volt, de a részletekből kiderült, nem elég a 12,5 % fehérje tartalom, mint a magyar szabvány Malmi I. kategóriánál, hanem min. 13,0 %-os fehérjetartalom kell. Ezt én nem nevezem trükközésnek, de ebből is látszik, minden apróságra figyelni kell...